"... otprilike negdje 40 do 50% otpada se nažalost ne može reciklirati
......ili oporabiti već se mora zbrinuti na drugi način.
......Taj drugi način je ovo tu ispred nas ..."

 
   
 
direktor tvrtke Interkonzalting koja je angažirana na izradi studije uvođenja goriva iz komunalnog smeća u cementarama Cemexa u Kaštelima
 
   
 
  iz PRa o su_spaljivanju smeća u cementarama

 
  Karepovac je "vulkan koji se može probuditi svaki čas",
prof. Jakša Miličić, 28. 2. 2012.


Zašto je prof. Miličić bio protiv kompostane na Karepovcu?
",.. u tom projektu nema kompostane.. "

Biootpadom na Karepovcu potiče se erupcija vulkana.
o neGospodarenju otpadom u Splitu, PGO...

karepovac_pozar_18_06_07.

...požar na Karepovcu 18. 6. 2007.

....CEMENTARE POSTAJU SPALIONICE OPASNOG OTPADA i SMEĆA IZ LEĆEVICE
....NE DOZVOLIMO NASILJE NAD ZDRAVLJEM, SEKUNDARNIM SIROVINAMA...
....TRAŽIMO EKOLOŠKI ZASNOVAN SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM KOJI
....OTVARA, a ne suspaljuje, NOVA RADNA MJESTA

us  kampanja protiv su i spaljivanja
  DOKUMENTI CEMENTNE INDUSTRIJE PREŠUĆUJU DA SE CEMENT
NE MOŽE PROIZVODITI NA ODRŽIV NAČIN


„Apsolutno sam protiv spaljivanja otpada u cementarama.Nikakvog spaljivanja otpada tamo neće biti! Uostalom, to nije ni predviđeno u prostornom planu.U Kaštelima živi 45.000 stanovnika, a i Split bi bio ugrožen, tako da to ne dolazi u obzir.“
Ante Snader, župan SDŽ, 26. 9. 2011.

"Nećemo dopustiti Cemexu da postane spalionica".
Josip Berket,gradonačelnik Grada Kaštela, 29 Veljača 2012

 
spaljivanje smeća na brodovima

...RADOVI IZ CIKLUSA O SUSPALJIVANJU SMEĆA OD MINISTRA KOVAČEVIĆA ... 2001. - 2012.

Više truda - manji računi Smeće će se plaćati prema bačenoj količini

Uskoro će hrvatski građani smeće plaćati prema volumenu, a koliki će im biti mjesečni računi, ovisit će puno i o njima samima. Kućanstva će dobiti odvojene posude u koje će se odlagati biootpad i iskoristivi otpad poput papira, te vreće na zatvaranje s čipom za neiskoristivi otpad.
Niži računi za smeće jedan su od prioriteta ministrice zaštite okoliša Mirele Holy. U njezinu se kabinetu ubrzano priprema model naplate odvoza smeća prema volumenu. To će omogućiti da se velik dio kućnog otpada razvrsta i da za odvoz ostane tek – neiskoristivi.

Kućanstva će dobiti odvojene posude u koje će se odlagati biootpad i iskoristivi poput papira, PET ambalaže i sl., te vreće na zatvaranje s čipom za neiskoristivi otpad koji će jedini ići na deponij. Pokaže li se da je vreća za otpad koji ide na smetište prevelika, dobit će se manja, a time i – niži račun za smeće. A sve to najkasnije od početka iduće godine.
Kazne za nesavjesne

"Osim brige o okolišu vjerujemo da će građane motivirati i niži računi. Nesavjesni moraju računati na nadzor i nemale kazne. Kad kontrola pokaže da se u vreći nalazi i drugi, a ne samo neiskoristivi otpad, čip, bar kod ili neki treći način identifikacije bit će jasan trag. Da bi to uspješno zaživjelo, kontejneri za papir, staklo, tekstil... građanima moraju biti nadohvat ruke, 50 do 100 metara od kuće. To će biti pravednije od plaćanja odvoza prema broju članova kućanstva", kaže Holy za Večernji list.

Plaćanje smeća prema volumenu zaokret je koji bi Hrvatskoj napokon omogućio – gospodarenje otpadom. Temelj je Strategija gospodarenja otpadom iz 2005., a cilj je do 2018. količine biootpada odloženog na deponije smanjiti 65 posto.

Da bi se uopće krenulo u promjene, treba se donijeti novi Zakon o otpadu. Prema najavama ministrice, to bi se trebalo dogoditi u prvoj polovici 2012.

danas.hr, 16. 1. 2012.

Mirela Holy:Kontejnere bismo mogli snimati da vidimo tko baca krivo smeće, danas.hr, 19. 1. 2012.

........................................................................................................................................
RANIJA OBEĆANJA


Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati i skladištiti kako bi se omogućilo gospodarenje tim otpadom u skladu s odredbama ovoga Zakona, Članak 25.

(1) Opasni otpad mora se skupljati, skladištiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta opasnog otpada za sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada.

(2) Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega izdvojiti opasan otpad i njime gospodariti u skladu s ovim Zakonom, Članak 26

Ambalažni otpad mora se odvojeno skupljati i skladištiti.
Zakon o otpadu, opće odredbe, Članak 16

Ambalažni otpad proizvodjac skuplja odvojeno po vrstama ambalaže.
Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom, Članak 2.

Postavljanje spremnika za sakupljanje ambalažnog otpada osigurava proizvođač.
Članak 5. Zakon o otpadu RH, 1996.

VIŠE >

.......................................................................................................................................
Prema Zakonu o otpadu, koji je stupio na snagu početkom godine, od 1. siječnja 2005. lokalna samouprava mora komunalni otpad odvojeno prikupljati i naplaćivati prema vrsti i količini. Taj projekt zahtijeva velike pripreme, ima dvojbi da bi mogao biti odgođen kao to je nekoliko puta odgađan i rok o sanaciji deponija.

- Angažirat ćemo sve snage da se konačno počne provoditi sortiranje otpada. Uspijemo li s prvom fazom sortiranja papira, stakla i željeza, za to imamo zainteresirane kupce radi daljnjeg recikliranja, to je već 50 posto manje smeća.Ako lokalna samouprava tu obvezu ne uspije izvršiti, županija ima popravni rok od šest mjeseci, a ako i ona zakaže, reagirat ce država. Ne možemo vise odugovlačiti s izvršavanjem te obveze, pogotovo ne na obali i otocima.

Marina Matulović-Dropulić, 29. 1. 2004.


Plan gospodarenja otpadom Grada Splita, 2008. - 2015.
Zašto članovi Vlade i Predsjednik države ne piju vodu iz javnog vodovoda?
 
Istraživanja su potvrdila da se traser (boja) ubačen na lokaciji planiranog odlagališta u Lećevici pojavio u Jadru nakon 66 dana
u promatranom razdoblju opažanja 16. 5. do 14. 8. 2006. godine.

........I vijećnici /ce u Splitu ne piju vodu iz gradske vodovododne mreže /Jadra!?

>flaširana voda
. i CGO protiv naše vode I
 


naša voda njihovo blago


_
vode ispod planiranog odlagališta u Lećevici
_ pogled u nepoznato podzemlje nepoznate zemlje


28. prosinac 2011.
crni dan za okoliš i pokušaj njegove i naše zaštite u Dalmaciji

Danas je izdana dozvola/rješenje za spaljivanje smeća u cementarama, a time je dozvoljen dodatan napad na naše zdravlje, vodu i zrak, ekološku svijest, naša nastojanja da nam se, napokon, da mogućnost da otpadom gospodarimo na gospodarski i ekološki najprihvatljiviji način.

Povodom te opasne i štetne odluke prisjetimo se laži i zabluda kojima se argumentiralo za izgradnju centara za gospodarenje otpadom koji će pripremati gorivi dio smeća [RDF] za suspaljivanje u cementarama:

VIŠE >

 

CEMENTARE POSTAJU SPALIONICE OPSANOG OTPADA i SMEĆA IZ LEĆEVICE


APEL MASLINARIMA I ULJARAMA
NE DAJTE KOMINU CEMEXu!!!

Komina je prevrijedna da bi se spaljivala u pećima cementara.
Maslinovu kominu vratimo maslinama, a ne dajmo piromanima.

Kako ekološki i gospodarski prihvatljivije postupati s kominom?

Primjer dobre prakse >

 

.Gradsko vijeće Splita jednoglasno ZA spaljivanje smeća cementarama

...........................................................................
:SMEĆE SE VRAĆA NA MJESTO NASTANKA.....

.

Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća o sanaciji Karepovca, 15. i 21. 4. 2011., rasprava je bila u znaku spaljivanja smeća u cementarama. Smeće koje pošaljemo u Lećevicu vratiti će nam se kroz dimnjake cementara i u vodi Jadra. Piromane i one (ne)odgovorne koji se poigravaju sudbinom naše pitke vode i zraka moguće je zaustaviti samo održivim gospodarenjem otpadom.

-

 

 
TRAŽIMO
EKOLOŠKI ZASNOVAN SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM
Svima koji piju vodu iz Jadra i svim ostalim ljudima dobre volje, na supotpisivanje:
Traser, odnosno boja koja je prilikom istraživanja ubačena u jednu jamu u Lećevici,
pojavio se u Jadru nakon 66 dana!
 
split 2009