-
HOLCIM u RH
. ENGLISH
 
GR. IN. - GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA HUMANI ŽIVOT -
Koromačno i obližnja mjesta I n i c i j a t i v n i -.o d b o r
Koromačno bb, Koromačno, 25.02.2004.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ured Predsjednika gosp. Stjepan Mesić, predsjednik RHR

Na znanje: REPUBLIKA HRVATSKA
Pučki pravobranitelj gosp. Ante Klarić, Pučki pravobranitelj
HRVATSKI HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA
gosp. Žarko Puhovski, predsjednik HHO

Poštovani gospodine Predsjedniče Republike Hrvatske,

Ovim pismenim obraćanjem izražavamo veliko nezadovoljstvo Vašim posjetom HOLCIM-u tvornici cementa - spalionici otpada i opasnog otpada, u Koromačnu dana 20.02.2002., odnosno osuđujemo Vaš postupak kojim ste javno iskazali podršku zagađivaču i tim se činom oglušili i zanemarili zahtjeve 301 građana Koromačna i obližnjih sela, potpisnika Predstavke građana od 05.01.2002.

Za sva naša obraćanja u još neriješenom predmetu Predstavci građana od 05.01.2002., za koji smo Vam dostavili dovoljno pismenih informacija o
zahtjevima građana, postoji i odgovor Ureda Predsjednika od 26. svibnja 2003.,
uz konačni navod: "Očekujemo da će Vlada i nadležna ministarstva meritorno razmotriti problem i poduzeti odgovarajuće mjere."

Kao Predsjednik Republike Hrvatske, mimo građana - javnosti, mimo struke i mimo Vlade, unatoč našem svekolikom 2-godišnjem zalaganju za ispunjenje traženja - prava građana ( za prestanak spaljivanja otpada u HOLCIM tvornici cementa - spalionici otpada i opasnog otpada , monitoring i nadoknade ), preuzeli ste na sebe lošu objektivizaciju i razrješenje postojećeg problema, odnosno pokazali ste da za Vas ne postoji neriješeni slučaj sukoba interesa između HOLCIM-a i građana.

Ostaju otvorena pitanja :

1. Nije li uz ekološko zagađenje, takva riječ Predsjednika Republike Hrvatske dodatna opasnost koja ne pridonosi objektivizaciji i razrješenju sukoba interesa,
u sada nepravednoj raspodjeli i profitu HOLCIM - a, a na štetu građanima i
njihovoj djeci, njihovom zdravlju, okolišu, prirodi, preduvjetima razvitka i
boljitka života, dakle svega bez čega nema opstojnosti humanog života?

2. Naše je čuđenje tim Veće da kao borac za građanska prava sebi dopuštate takav istup i izjave? ( Glas Istre, br.50, 21.02.2004. )

3. Zaboravljate li kao Predsjednik i borac za vladavinu prava , da vlasništvo i poduzetnička sloboda nisu apsolutna prava i nemaju bezuvjetno ustavno
jamstvo, već mogu i moraju biti ograničeni radi interesa zaštite prirode,
zdravlja ljudi i ljudskog okoliša ?
Istodobno, načelo vladavine prava podrazumijeva i nalaže potrebu za
razmjernost između javnih interesa i ograničenja / zabrana što se nalažu vlasnicima, poduzetnicima i drugim osobama.
Za vladavinu prava treba se založiti, i to prije svih Predsjednik svih građana Republike Hrvatske .

4. Pitamo se: Jeste li zaista kao Predsjednik svih građana Republike Hrvatske postupili u skladu s Ustavom Republike Hrvatske?

Nadamo se da ćete učinjenu pogrešku primiti na znanje i postupiti valjano !

S poštovanjem. Građanska inicijativa za humani život

Inicijativni odbor :
Edit Dobranović, Barbara Dobrić, Remiđo Gregorinić,
Danilo Kobaić,
Ester Miletić, Đentile Milevoj, Viliam Radas, Orestino Višković 52222 Koromačno

Predstavnik Inicijativnog odbora: Orestino Višković ........................................................................................................................

. repic
Green Technology for Cement Plants