delegation-croatia@eeas.europa.eu

Poštovani,
kako je moguće da EU financira projekt koji može ugroziti našu pitku vodu,
a čiji je direktor više godina bio u sukobu interesa.
To je u suprotnosti s načelima koje rado naglašavate:
"Europska unija je posvećena dijeljenju svojih postignuća i vrijednosti s drugim zemljama i narodima."
Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru,>Hrvatski sabor
>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
>tel: +3851 4569 506
>fax: +3851 4569 505
>Trg Sv. Marka 3.
>10 000 Zagreb
>Date: Mon, 1 Mar 2010 12:23:16 +0100

 

 

Broj: I-36-PSI-M-72-09/10
Zagreb, 24. veljače 2010. g.

                   Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu; Povjerenstvo), sukladno čl. 5. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti  (Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08 i 38/09 u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 27. st. 2. Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku (Narodne novine, broj 86/05 i 123/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik) u predmetu dužnosnika Ante Barana, načelnika općine Lećevica, podnesenog na prijedlog Tomislava Lerotića, na svojoj 11. sjednici, održanoj 17. veljače 2010.g., donijelo je sljedeće:

                                                           MIŠLJENJE   
                   Ante Baran uz dužnost  načelnika općine Lećevica ne može biti i direktor, tj. jedini član uprave trgovačkog društva „Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.“
         
                                         Obrazloženje
                   Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem prijedloga Tomislava Lerotića od 09. prosinca  2009. godine.
Podnositelj prijedloga traži mišljenje Povjerenstva o mogućem sukobu interesa budući je Ante Baran, načelnik općine Lećevica postao direktor „Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. za gospodarenje otpadom“ čiji se pogon i odlagalište planira graditi u Lećevici.
Člankom 2. propisano je tko su dužnosnici u smislu Zakona.
Člankom 11. st. 5. Zakona  propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi uprava ili nadzornih odbora trgovačkih društava.
Zakonom je propisano da dužnosnici ne mogu biti članovi uprava ili nadzornih odbora trgovačkih društava pa sukladno tome Ante Baran uz dužnost  načelnika općine Lećevica ne može biti i direktor, tj. jedini član uprave trgovačkog društva „Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.“

                   Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa upućuje dužnosnika da svoje postupanje vezano za obnašanje dužnosti načelnika i direktora „Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.“ uskladi sa Zakonom u roku od 30 dana.

                 U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga akta.

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                     Mate Kačan, dipl. iur.

 

 


Pozdravljam mišljenje Povjerenstva  jer je prepoznalo namjeru prijedloga da se ispita mogućnost sukoba interesa u slučaju direktora „Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. za gospodarenje otpadom“  i načelnika općine u jednoj osobi. Ne zna se hoće li direktor raditi u korist tvrtke, a na štetu općine  ili obrnuto.

Zabrinjava također što  gospodin Baran nije kvalificiran za posao direktora te tvrke. Kao načelnik općine Lećevica (više od 8 godina), nije postavio niti jedan spremnik za odvojeno prikupljanje otpada, a Lećevica još uvijek nema Plan gospodarenja otpadom, a trebala ga je imati još 2005. god.

Štoviše, prije godinu dana u Lećevici je postavljeno više od sto spremnika za neodvojeno prikupljanje smeće. Takvim pristupom  želi se  pogodovati  Centru, a  na štetu općine kojom upravlja, okoliša, zdravlja... Centru je u interesu da dobije što više neodvojenog smeća, a općinama  je u interesu da odvoje što više otpada, kako bi što manje plaćale za njegovu obradu i odlaganje u Lećevici ili na nekoj drugoj lokaciji. Mislim da  bi  glavni škovacin u  Županiji morao imati odgovarajuće iskustvo.
Najgora moguća  referenca je  politička podobnost i nemanja iskustva s osnovnim načelima postupanja s otpadom (ne smećem), a inzistirati na rizičnoj lokaciji u kršu s ne ekološkim konceptom i za to tražiti "Eko rentu".


VIŠE NA ...

 


edukacija i poticaj za odvojeno prikupljanje otpada u Lećevici
SPREMNICI ZA NEODVOJENO PRIKUPLJANJE SMEĆA
prema programu Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. za gospodarenje otpadom!?

ili

pripremni radovi pred otvarane
Županijskog "centra gospodarenja otpadom" i odlagališta smeća na kršu u Lećevici

INVESTICIJA ZA RAZVOJ CENTRA i LEĆEVICE _
više od 100 SPREMNIKA ZA MAKSIMALNU "EKO" RENTU

VIŠE SMEĆA _VEĆA eko RENTA

snimljeno u Lećevici 2008.

u vecoj rezoluciji
 
OSTALI PRIPREMNI RADOVI ŽUPANIJE i GRADA SPLITA

ODLAGALISTE SMECA U LECEVICI ILI VODA?
SPLITE, ODLUCI!

PREDAVANJE I JAVNA TRIBINA

dr. sc. Srecko Bozicevic,
Hidrologija podrucja Lecevice
prof. dr. sc. Stanko Ursic,
Daleko bolje od odlagalista u Lecevici


9. ozujka 2010. u 19.30h

Pinakoteka crkve Gospe od Zdravlja,
Trg Gaje Bulata 3
, Split

VISE

HOME