kopostište s tri drvene pregrade zašičen platnom od kiše i sunca