NA KAREPOVAC SVAKI DAN BACIMO 350 do 390 tona vrijednih sirovina i opasnog otpada:

 

104 tone organskog otpada iz kuhinje vrtova i parkova
63 tone papira i kartona
44 tone plastike
21 tona stakla
10 tona metala
5,7 tona drva
12 tona pelena
10,8 tona tetrapaka
63 tone sitnice do 40 mm
i oko 3,5 tone opasnog otpada

 

karepovac, travanj 2005.
.....................
..........