SD, 9. 1. 2011...

.....................................................................................................................................................
APEL MASLINARIMA I ULJARAMA
NE DAJTE KOMINU CEMEXu!!!

Komina je prevrijedna da bi se spaljivala u pećima cementara.
Maslinovu kominu vratimo maslinama, a ne dajmo piromanima.

Kako ekološki i gospodarski prihvatljivije postupati s kominom?
Primjer dobre prakse:

:
....................................................................................................................................................

ODVOJENIM PRIKUPLJANJEM OTPADA PROTIV SPALJIVANJA U CEMENTARAMA


_
MASLINOVA KOMINA: OTPAD ILI KORISNA TVAR


Danas je maslinova komina ekološki problem mnogih uljara u mediteranskom dijelu Hrvatske jer ne znaju što bi s njom.
Maslinova komina nije “otpad”, nego vrijedna sekundarna sirovina.
Osušena i briketirana komina služi kao visokokaloričan ogrjev.
Silirana komina može poslužiti kao stočna hrana.
Kompostirana komina, ŠTO JE NAŠ SLUČAJ, daje vrijedno ORGANSKO GNOJIVO.
Svježa maslinova komina ne može se upotrebljavati kao organsko
gnojivo jer sadrži visoku koncentraciju amonijaka i vodotopivih soli pa
ako dođe u direktni kontakt s korijenjem biljke, može izazvati palež i sušenje.
Prirodna razgradnja tj. humifikacija maslinove komine spora je i traje 4-5
godina. Zato maslinovu kominu trebamo kompostirati jer samo tako od
nje dobivamo za samo 6-8 mjeseci KVALITETNO ORGANSKO GNOJIVO.

...BIO ORGANSKO GNOJIVO OD KOMINE MASLINE
Maslinova komina transportira se u posebno izrađenim spremnicima.
Polaže se na ograđenu ravnu površinu kako ne bi došlo do izlijevanja
maslinove komine.
Maksimalna visina tako postavljene komine ne smije prelaziti 70-80 cm
kako bi se uspješno kompostirala.
Maslinova komina mora sadržavati 50-60 % vlage. Ukoliko zbog prerade
to nije zadovoljeno, komina se zalijeva određenom količinom vode.
Zbog ubrzanja procesa kompostiranja i dobivanja boljih svojstava,
maslinova komina tretira se Bio-Algen proizvodima.
Bio-Algen proizvodi ekološki su proizvodi za prirodu i okoliš proizvedeni
od smeđe morske alge. Sadrže mnoge mikroelemente, aminokiseline,
vitamine i alginske kiseline.

...PRAVILNA UPORABA
Kominu masline rasipati ravnomjerno oko stabla voćke i to na površini
koju zauzima krošnje voćke, a u vinogradu po čitavoj površini.
Kominu nikako ne ostavljati u hrpama ispod stabla.
Kod sadnje novih stabala 20-30 kg po sadnici.
Svake druge godine ujesen dodati 40-60 kg, ovisno o veličini stabla.
Gnojidu bio organskim gnojivom nadopuniti folijarnom gnojidbom.
Folijarna gnojidba preporuča se prije i poslije cvatnje.
Redovitom uporabom organska tvar postiže niz pozitivnih efekata.
Na laganim terenima povećava koheziju između čestica zemlje, poboljšava
strukturu teških terena, regulira pH terena, aktivira mikrobiološku aktivnost
i pomaže asimilaciji ostalih hranjivih elemenata koji se nalaze u tlu.
Raspadanjem organske materije hranjivi elementi, kao što su dušik, fosfor i
kalij s mnogo mikroelemenata, postaju pristupačniji biljci.


ANALIZA KOMINE MASLINE, SVJEŽA KOMINAIz rezultata kemijskih analiza uzoraka komine razvidno je da se radi o
kvalitetnom organskom materijalu koji se može koristiti kao organsko
gnojivo ili kao jedna od komponenti u proizvodnji uzgojnih supstrata.
Zbog visoke razine organske tvari (97-99%), kominu masline možemo
svrstati u kvalitetno ORGANSKO GNOJIVO.
Ona se u voćnjacima može koristiti kao malč i kao PRIRODNI HERBICID,
jer njenom primjenom dolazi do slabijeg rasta i razvoja trava i korova.
U uzorku svježe komine utvrđena je kisela reakcija pH 4,5, dok je u
odstajaloj tretiranoj komini blago kisela reakcija pH 6,3 koja može imati
pozitivan utjecaj na pristupačnost i topivost hranjiva u karbonskim tlima.
Usporede li se dobiveni podaci u svježoj i fermentiranoj komini s
prosječnim sadržajem hranjivih tvari u zrelom i poluzrelom stajskom
gnojivu, može se zaključiti da komina sadrži više ukupnog dušika i kalija
a manje fosfora.
Kod primjene nefermentirane svježe komine treba biti oprezan jer ona
sadrži visoku razinu ukupnih vodotopivih soli i visoku koncentraciju
amonijaka. To može izazvati palež ukoliko komina dođe u direktni
kontakt s korijenom.

 

KOMINU VRATIMO MASLINAMA, A NE CEMENTARAMA KOJE BI/ĆE KOMINU MIJEŠALI I SPALJIVALI S OPASNIM OTPADOM, PETROL KOKOSOM, UGLJENOM I KOMUNALNIM RDF SMEĆEM.
SVE NA NAŠU ŠTETU I ŠTETU PRIRODE!

ZAŠTO U ŽUPANIJI/KAŠTELIMA NIJE SAGRADJENA NITI JEDNA OD SEDAM PLANIRANIH KOMPOSTANA!?
ŽELI SE POGODOVAT ONIMA KOJI ŽELE ZARADJIVAT NA SPALJIVANJU NA ŠTETU NAŠEG ZDRAVLJA I OKOLIŠA!?

.....................................................................................................................................................
Majstori reciklaže: Krčka firma pretvorila opasan otpad u supergnojivo

Kako kompostirati !?HOME

.....................................................................................................................................................

POMOGNITE NAM DA SE UGASE PIROMANSKE VATRE!

USTANIMO PROTIV ZAGAĐIVAČA KAŠTELANSKOG ZALJEVA!