Konstatirana je podzemna vodna veza između područja planirane izgradnje Centra i izvora Jadra.
 

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT Sachsova 2, 10 000 Zagreb
GEOLOŠKA I HIDROGEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU PREDLOŽENE LOKACIJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE KOD LEĆEVICE Broj: 68 /06,

5. Rezultati
U promatranom razdoblju opažanja (16.05. do 14.08.06.) pojava trasera registrirana je jedino na izvoru Jadro.

Prva pojava boje i to ujedno s najvećom koncentracijom od 0,0062 mg/L, konstatirana je na uzorku uzetom u 8 sati 22.07.06. Istjecanje boje ukupno je trajalo četiri dana. Krivulja istjecanja boje prikazana je na slici 3, a rezultati svih izvedenih analiza prikazani su tabelarno u prilogu l. Budući da na ostalim izvorima boja nije registrirana, a prirodna fluorescencija vode je redovito bila ispod donje granice detekcije, odnosno manja od 0,0001 mg/L, tablice tih rezultata nisu priložene. S obzirom na to da je izvor Jadra od mjesta ubacivanja boje udaljen oko 25,15 km, te da je od trenutka ubacivanja trasera do njegove prve registracije proteklo približno 66 dana i 20 sati, proizlazi da je prividna brzina toka podzemne vode iznosila 0,44 cm/s. Budući se smatra da su prosječne prividne brzine tečenja u našem kršu oko 4 cm/s, evidentno je da dobivena brzina spada u kategoriju sporijih. Zanimljiva je sličnost dobivene brzine onima određenim pri trasiranju ponora Čulina mlinica na području Kljaka kod Petrovog polja. Tada su prividne brzine toka prema Torku bile 0,77 cm/s, a prema izvorištu Jaruga 0,71 cm/s.

Na brzinu tečenja velik utjecaj imaju hidrološki uvjeti u kojima je trasiranje izvedeno. U tom smislu može se konstatirati da su u vrijeme ubacivanja trasera vladali prosječni hidrološki uvjeti, a da su prema kraju razdoblja opažanja postupno prevladavali uvjeti niskih voda. Sukladno uvriježenom mišljenju, pri visokim vodnim stanjima može se očekivati i nešto veća prividna brzina podzemnog toka prema izvoru Jadra od ovom prilikom utvrđene.

str. 9
S obzirom na zabilježene koncentracije trasera, distribuciju i ukupno trajanje njegovog istjecanja, konstatirana podzemna vodna veza između područja planirane izgradnje Centra i izvora Jadra može se smatrati pouzdano potvrđenom.

 
Ravnatelj Instituta:
Dr.sc. Josip Halamić, dipl. ing. geol., Zagreb, 

Prema Zakonu o otpadu, koji je stupio na snagu početkom godine, od 1. siječnja 2005. lokalna samouprava mora komunalni otpad odvojeno prikupljati i naplaćivati prema vrsti i količini. Taj projekt zahtijeva velike pripreme, ima dvojbi da bi mogao biti odgođen kao to je nekoliko puta odgađan i rok o sanaciji deponija.
- Angažirat ćemo sve snage da se konačno počne provoditi sortiranje otpada. Uspijemo li s prvom fazom sortiranja papira, stakla i željeza, za to imamo zainteresirane kupce radi daljnjeg recikliranja, to je već 50 posto manje smeća.
Ako lokalna samouprava tu obvezu ne uspije izvršiti, županija ima popravni rok od šest mjeseci, a ako i ona zakaže, reagirat će država. Ne možemo vise odugovlačiti s izvršavanjem te obveze, pogotovo ne na obali i otocima.

ministrica Marina Matulović-Dropulić, 29. 01. 2004.

 

 
HOME