odgovor dr. Božićevića profesorici Ivni Bučan na pitanje:
može li se u kršu Lećevice sagraditi sigurno odlagalište.
Tematska sjednica GV grada Kaštela, 16. 9. 2010.