(...)
Nismo još odabrali tehnologije, što je potpuno normalno,
jer ne raspolažemo s pouzdanim podacima s terena koji bi govorili o sastavu i količini tog otpad prema tome mi ne znamo šta će te izvlačiti iz tog otpada što će ostati i što će te uputiti u centar jer neće te imati izbora.


(...)
Koja je to zona sanitarne zaštite!? To će mo dobiti nakon izrade ovog elaborata, koja je sada u tijeku.

(...)
Površina na koji se centar odnosi pokriven je studijom utjecaja na okoliš i iznosi do 30ha. Dakle propisano je!

(...)
Procijedna voda koja nastane iz otpada biti će reciklirana.

(...)
Hrvatske vode su bile pozvane da daju mišljenje, propustile su to učiniti i smatralo se da su prihvatile rješenje kao takvo.

Vlasta Lucijanić-Justić,
voditeljica projekta izgradnje centra
Tematska sjednica GV grada Kaštela, 16. 9. 2010.

................................................................................................

(U istoj studiji je propisana količina i vrsta otpada kao i da je moguće odvojeno prikupiti maksimalno 40% otpada i da je odabrana MBO tehnologija i da je to IV zona sanitarne zaštite...op.tl)