...Komentar na izjavu ministrice gospođe M. Matulović-Dropulić

...
...Nećemo dopustiti napuljski scenarij s otpadom
...
Vjesnik, 28. 2. 2009
Moramo početi sortirati smeće!
Angažirat ćemo sve snage da se konačno počne provoditi sortiranje otpada. Uspijemo li s prvom fazom sortiranja papira, stakla i željeza, za što imamo zainteresirane kupce radi daljnjeg recikliranja, to je već 50 posto manje smeća. Ako lokalna samouprava tu obvezu ne uspije izvršiti, Županija ima popravni rok od šest mjeseci,
a ako i ona zakaže, reagirat će država. Ne možemo više odugovlačiti s izvršavanjem te obveze, pogotovo ne na obali i otocima. 29.01.2004.

.....

   
 
  Nisu u pravu oni koji misle da se sve može riješiti odvojenim prikupljanjem i recikliranjem otpada. To mogu reći samo nestručnjaci.
1. Ministricu treba podsjetiti na Članak 25. Zakona o otpadu i njenu izjavu od 29. 1. 2004., u vrijeme "napuljskih“ događanja u Makarskoj" (citat):
Nema nam izlaza: moramo početi sortirati smeće!
Angažirat ćemo sve snage da se konačno počne provoditi sortiranje otpada. Uspijemo li s prvom fazom sortiranja papira, stakla i željeza, za što imamo zainteresirane kupce radi daljnjeg recikliranja, to je već 50 posto manje smeća. Ako lokalna samouprava tu obvezu ne uspije izvršiti, Županija ima popravni rok od šest mjeseci,
a ako i ona zakaže, reagirat će država. Ne možemo više odugovlačiti s izvršavanjem te obveze, pogotovo ne na obali i otocima.

2. Zašto je gđa.Ministrica odustala od 50% manje smeća?

3. Zašto gđa. Minstrica ne nazove nestručnjake iz okolice Trevisa, Muenstera, Liezena... koji odvojeno prikupe preko 70% otpada, a namjeravaju i više. Neka joj objasne kako nestručnjaci mogu, kada odgovorni to hoće.
Nestručnjaci zagovornici odvojenog prikupljanja ne govore da se sve može riješiti odvojenim prikupljanjem. Oni traže da se postavi sustav odvojenog prikupljanja otpada, poštivanje osnovnih načela gospodarenja otpadom, principa IVO i načela "zagađivač plaća", a odvojiti će se onoliko koliko se bude odvajalo u domaćinstvima Marine, Ive, Nikole, Vinka, Ante Sanadera, Tomislava Mihotića, Ivana Kurete, Ante, Barana...i drugih zagovornika centra za "gospodarenje", odnosno koliko se budu angažirali njihovi djelatnici.
....
......
pripremni radovi za otvarane Županijskog centra "gospodarenja" otpadom, snimljeno u Lećevici 2008.
INVESTICIJA ZA RAZVOJ CENTRA i LEĆEVICE _ više od 100 SPREMNIKA ZA MAKSIMALNU "EKO" RENTU
VIŠE SMEĆA _VEĆA eko RENTA

slogan i plakat: Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o, direktor A. Baraba., mentor T. Miho-Iluzionist ©
dizajn: Studio MSA [manipulant, sramota akademske zajednice]

4. Koliko otpada Ministricu sada odvaja i koliko je spremna odvojiti u svom domaćinstvu?
Imali ona mogućnost odovajenog odlaganja opasnog i neopasnog otpad u blizini mjesta stanovanja?
Ako ima, zašto mi to nemamo?
Važno pitanje, pitanje pojedincu, a prije svega odgovornom, jer ako oni žele, tražit će da se postavi sustav u njihovim ulicama, a to bi bio i ogledni primjer za ostale ulice, gradove.

5. Zašto se u Splitu ne radi na implementaciji sustav tri posude prema usvojenom Planu gospodarenja otpadom?

6. Zašto u ugovoru sklopljenom s Županijom stoji:
Članak 4.
Grad Split isporučuje otpad Centru na adresi Centra ili najbliže pretovarne stanice Centra ukoliko će se ista koristiti.Split potvrđuje da od tog dana neće koristiti pravo na korištenje bilo kojih drugih sredstava obrade ili zbrinjavanja otpada, osim onih koje pruža Centar.
   
 
   
7.

Kako je moguće da g. Ante Baran bude direktor poduzeća Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o,
a nema nikakvog iskustva s gospodarenjem otpadom. Koncesionar Centra, direktor Baran, računa na maksimalnu zaradu, "eko rentu", nastojat će da u Centar dođe što više smeća na preradu i odlaganje. VISE SMEĆA - VEĆA RENTA! To je razlog zbog čega u Lećevici (načelnik općine Lećevica g. Baran)  nema spremnika za  odvojeno prikupljati otpada, a što je suprotno osnovnim načelima postupanja s otpadom i Zakonu o otpadu RH. Načelnik općine Lećevica/ direktor Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o, Ante Baran u sukobu je interesa!?

 

  Cijela Europa preostali otpad zbrinjava ili u centrima za gospodarenje otpadom ili u spalionicama.
  Istina, za onaj dio otpada, bolje reći SMEĆA, kojeg lijeni građani ne odvoje mora se plaćati gradnju, obradu, spaljivanje otpada, odlaganje filtra i šljake...., ali to znači i veću cijenu zbrinjavanja koju ti isti građani moraju platiti.
Oni građani koji odvojeno prikupljaju otpad plaćaju nižu cijenu za njegovo zbrinjavanje. A mi? Mi plaćamo po kvadraturi stana...kao da kvadrati proizvode smeće!?
 

 

 

 

Nama je prvi prioritet odvojeno skupljanje i ponovno korištenje što većeg dijela otpada, u čemu smo već učinili jako mnogo.
MZOPU je učinilo cca oko 10% onoga što se može učiniti, a preostali dio od 90% kani učiniti na krivi način u tzv. "Centrima za gospodarenje otpadom".
Istina!? Sadašnja vlada napravila je ono što nije, a trebala je napraviti, vlada (HDZa) još davne 1996., sukladno ondašnjem Zakonu o otpadu. Da se tada počelo raditi prema Zakonu i Pravilniku, danas bismo ugodno raspravljali kako sa 70% prijeći na 80% (i više) odvojenog otpada i planirali bismo dva ili možda tri istinska centra za gospodarenje ostatkom otpada umjesto planiranih četrnaest krivih.

 

 

Više nemamo dovoljno otpada za izgrađene pogone za njegovo korištenje. Ali ono što ostane moramo zbrinuti. Odlučili smo se za gradnju županijskih, odnosno regionalnih centara za gospodarenje otpadom, a jedino je Grad Zagreb zbog velike količine otpada odlučio graditi spalionicu. Sjajan je primjer Koprivničko-križevačke županije u kojoj će se izgraditi centar za četiri županije, a prema našim spoznajama željela bi im se priključiti i Zagrebačka županija. Bilo bi dobro da se izgradi što više takvih regionalnih centara.
Sjajan primjer je sustav na otoku Krku koji je u samo dvije i pol godine, koliko se ondje provodi ekološki zasnovan sustav gospodarenja otpadom Eko otok Krk, Krčanima omogućio da ostvare vidljive i mjerljive ekološke učinke te postignu 25-postotni udio odvojeno prikupljenog otpada, što se na razini Hrvatske planira postići 2025. godine.

OTOK KRK 1300 ZELENIH OTOKA (1300 posuda za biootpad, 1300 za papir, 1300 za plastiku i limenke, 1300 staklo)
GRAD SPLIT 0
(nula) ZELENIH OTOKA, samo oko 250 spremnika za prikupljanje papira i nekoliko za plastiku


 

 

 

  Ti centri će biti za okoliš bezopasni industrijski pogoni i neće nalikovati postojećim odlagalištima otpada.
Ti centri će obrađivati i odlagati komunalni, a nije isključen ni opasni otpad. To nisu centri za "gospodarenje" otpadom, to su centri za manipulaciju SMEĆEM jer će se najveći dio otpada nakon obrade odlagati na prostoru centara, što može ugroziti podzemne vode, pogotovo ako su smješteni u krškom, seizmičko osjetljivom području.
Ovi centri kao i ranija odlagališta ne rješavaju problem, oni ga samo odgađaju prebacivanjem u tuđe dvorište - iz Splita (koji proizvodi 90% otpada u SD županiji) otpad će se odvoziti "iza brda" u Lećevicu, prostor koji (još) nismo zagadili, a koji se nalazi iznad vodotokova.
Ti centri su dimenzionirani za 120% otpada. Zašto se isto tako ne bi postavio sustav za 100% odvojenog prikupljanja?
To je ekološki, gospodarski i etički najprihvatljiviji način gospodarenja otpadom.
 

 

 

 

Ljudi trebaju biti svjesni da svoj otpad moraju zbrinuti na svom području, jer nema mogućnosti da se sav otpad riješi reciklažom kako to neki misle.ažom kako to neki misle.
TAKO JE!!!!
Mi u Splitu odvojeno prikupimo što više sekundarnih sirovina, kompostirajmo i zbrinimo ostatak na NAŠEM području!

A da bismo mogli početi s odvojenim prikupljanjem, potreban nam je sustav za odvojeno prikupljanje prema Zakonu o otpadu i planu gospodarenja otpadom po kojem smo 2008. trebali imati više od 250 zelenih otoka, 2500 spremnika za biootpad i isto toliko za papir. Nismo dobili ništa. Odgovorni neprestano pričaju o potrebi odvojenog prikupljanja, a ne daju građanima mogućnost da to prakticiraju. Kako reciklirati ako nemamo sustav za odvojeno prikupljanje?

 

 

 

  Ako neka županija to ne učini, lokaciju će odrediti Vlada jer nećemo dopustiti da se u Hrvatskoj dogodi napuljski scenarij.
Napuljski scenarij može se dogoditi i kada postoji centar. Napulj je imao svoj centar u sjevernoj Njemačkoj!!
Napulj se ne može dogoditi u mjestima koji imaju sustav za odvojeno prikupljanje, kao npr. Capannori ili općinama oko Trevisa koje odvajaju preko 70%. otpada. Zašto se spominje samo Napulj? Nije Napulj cijela Italija!?
 
 
  koncept i dizajn T. Lerotić, PRIJEDLOZI ZA KAMPANJU ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA
Split 0 (nula) zelenih otoka za odvojeno prikupljanje otpada, a Lećevici "eko" renta
   
 
  ..JER IVO NE ŽELI ODLAGALIŠTE SPLITSKOG SMEĆA U VLAŠKOM DVORIŠTU IZNAD IZVORA JADRA.
   
   
   
 
U Hrvatskoj se premalo reciklira otpad u odnosu na Europu

Recikliranje je prvi i osnovni problem zbrinjavanja otpada. Propisat ćemo da u cijeni odvoza kućnog smeća mora biti sadržan dio troška primarne reciklaže uz odvoz otpada i sanaciju postojećih deponija,
koji mogu primati otpad još neko vrijeme. Jasno da kompletna sanacija deponija ne može biti obuhvaćena u cijeni
jer bi ona bila previsoka.

No, tako dugo dok primarnu reciklažu ne riješimo na mjestu događanja, imat ćemo problem velike količine otpada. Naše tvornice papira i stakla moraju uvoziti sirovinu, a mi je bacamo na smetlište. Zato zajedno s njima radimo program kojim bismo riješili način prikupljanja sirovina i time smanjili obujam smeća za najmanje pedeset posto. Kontejnere će morati financirati grad ili općina,
a odvoz do proizvođača jedinice lokalne samouprave dat će
u koncesiju tvrtkama. Novac koji se dobiva predajom papira
ili stakla ne može pokriti troškove nabave, pražnjenja i odvoženja kontejnera i to mora biti u cijeni.

M. Matulović-Dropulić,
Vijenac, 4. ožujka 2004.
   
   
   
 
  PRIJEDLOG, PLAKAT ZA KAMPANJU VLADE ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA
Split 0 (nula) zelenih otoka za odvojeno prikupljanje ..... jer Lećevici/ Baranima treba puno smeća tj. obilata "eko" renta do 2028.

   
  friško iz kompostare Split, 2009.
   
   
 
 

 

A TO RADIM I U MOSKVI!

PLAKAT ZA KAMPANJU PROTIV SPALJIVANJA OTPADA U CEMENTARAMA KAŠTELA, od 29. 12. 2000.
papir se može sedam puta reciklirati, a samo jednom spaliti


 

   
 
   
  .. .bilanca rada nestručnjaka _ % ODVOJENO PRIKUPLJENOG U OPĆINAMA BLIZU TREVISA
  .. ono što nismo (smjeli) vidjeli na Mihotićevim/Baranovim "studijskim" putovanjma
  .. ono što nismo smjeli vidjeti na Mihotićevim/Baranovim "studijskim" putovanjma_2
  .. Centro Riciclo Vedelago Riciclare i rifiuti al 95%
 

 

 

"... nema danas priče 80% to je iluzija, toga nigdje nema!"

.....Tomislav Mihotić, dipl. ing. pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne poslove,
.....graditeljstvo i zaštitu okoliša Županije splitsko-dalmatinske
.....30. siječnja 2008.

_Županija splitsko-dalmatinska:
_ 500 000 stanovnika
_ 135 000 t smeća godišnje
_ nema sustav za odvojeno prikupljanje opasnog otpada
_ nema odlagalište opasnog otpada
_ ima 0 (nula) zelenih otoka na kojma se prikupljaja biootpad

 

 

LIEZEN - STEIERMARK
[ u Liezenu smo vidjeli ono što nismo trebali vidjeti_sustav i odvojeno prikupljanje preko 70% otpada ]

  Die Steiermark hat daher bereits 1990 als erstes Bundesland Österreich die getrennte Biomüllsammlung gesetzlich verankert und die Errichtung kommunaler Altstoffsammelzentren fördertechnisch unterstützt. Mit 382 Sammelzentren verfügt die Steiermark heute über eine ausgezeichnete Infrastruktur zur getrennten Erfassung von Altstoffen, sperrigen Abfällen und Problemstoffen und mit einer Recyclingquote von mehr als 60% werden weltmeisterliche Ergebnisse bei der getrennten Sammlung von Altstoffen und Biomüll erzielt.
 
 

-------------------------------------------------------------- ODVOJENO PRIKUPLJENO 70 % OTPADA --------------------

 

 

  ...NAPULJ!?
  ...Entro il 2006 era obbligo di tutti i Comuni raccogliere in maniera differenziata almeno il 35% dei rifiuti (in origine tale percentuale era da raggiungere nel 2003); la nuova normativa prevede l'obbligo di raggiungere il 65% entro il 2010. In Italia esistono molti Comuni che ottengono ottimi risultati superiori all'80% di materiale differenziato; tra le grandi città con più di 500.000 abitanti il primato spetta a Torino , che nel 2007 ha raggiunto il 40,7% di raccolta differenziata
 
Più raccolta differenziata, meno tasse

Con il sistema precedente tutti i Comuni pagavano in maniera indifferenziata lo stesso ammontare del tributo, a prescindere dal loro impegno e dai risultati di raccolta differenziata. “Con questa modifica – aggiunge l’assessore- introduciamo un meccanismo premiante che incentiva il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla legge nazionale: 45% entro il 2008, 50% entro il 2009, 55% entro il 2010, 60% entro il 2011, 65% entro il 2012”.

 
I rifiuti e la raccolta differenziata
Nel 2005, in accordo col trend positivo rilevato tra il 1997 e il 2004, la percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Pisa, pur se riferita a dati ancora non ufficiali, ha superato il 40%.

Senza considerare il biocompostaggio domestico, la raccolta differenziata si è attestata su 26,7 tonnellate su un totale di 69,6 t di rifiuti raccolti .

 


Incoraggianti e superiori alle aspettative i primi risultati della raccolta porta a porta

Il Servizio Igiene Urbana dell'ASP ha comunicato i dati relativi alla raccolta differenziata nella nuova zona della città dove è iniziato dal 1° giugno il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti in sostituzione del vecchio sistema stradale. La zona, definita Zona 1, comprende corso Casale, corso Alessandria, viale Pilone, corso Genova e vie limitrofe.

“I risultati - commenta l'assessore all'Ambiente del Comune di Asti Giovanni Pensabene - sono assolutamente incoraggianti e superiori alle aspettative.”

La percentuale di raccolta differenziata raggiunta con il nuovo sistema nella Zona 1 nel mese di giugno è del 70,31%, a cui va ancora aggiunto il vetro a campana stradale, che ha una media cittadina del 6%, e il verde, servizio a richiesta individuale.

Come già accaduto a luglio dello scorso anno nella prima zona sperimentale, o Zona Sud, che ha fatto da apripista per il nuovo metodo e che detiene ad oggi il 55% circa di raccolta differenziata, con punte fino al 75% nella zona di corso Alba, i cittadini hanno risposto molto bene nonostante le comprensibili perplessità per il radicale cambio di abitudini, in particolare per l'esposizione fronte strada dei contenitori a propria cura, modalità che permette a chi la applica di avere costi inferiori sulla bolletta rifiuti.

Tale risultato conferma la validità del metodo di raccolta che il Comune di Asti ha deciso di adottare dopo un'approfondita analisi di altre realtà simili alla nostra, allo scopo di valutare quale fosse il sistema più idoneo per raggiungere i migliori risultati di raccolta differenziata in tempi brevi.

La percentuale di raccolta raggiunta soddisfa particolarmente in quanto nella Zona 1 è compreso il quartiere Praia, dove la risposta dei cittadini è stata ottima, anche grazie alla collaborazione dell'Associazione Peter Pan, che da tempo opera nel quartiere e che si è particolarmente impegnata nella campagna informativa.

“La percentuale così alta fa presumere – prosegue Pensabene - che anche i cittadini più perplessi o quelli che nelle assemblee o ai punti informativi hanno espresso apertamente il loro dissenso, di fatto collaborino, dimostrando un elevato senso civico, a loro e a tutti gli altri cittadini va il ringraziamento dell'Amministrazione”.

Il 1° luglio è iniziato il metodo porta a porta anche nella seconda zona, o Zona 2, compresa tra corso Casale e strada Fortino. Il resto della città inizierà con il nuovo sistema entro novembre 2004, con un mese di anticipo sulla data prevista.

Grazie all'esperienza acquisita con l'avvio del nuovo sistema di raccolta in alcune zone della città è stato possibile anticipare i tempi per il passaggio definitivo di raccolta porta a porta con l'obiettivo di raggiungere il 40% circa di raccolta differenziata per l'anno 2004, rispettando così le percentuali di legge ed evitando le sanzioni regionali.

Asti, 8 luglio 2004


 
BRAVI! OBBIETTIVO RAGGIUNTO

La campagna 2004 è volta a comunicare al cittadino i risultati di raccolta differenziata raggiunti e a ringraziare tutti gli abitanti della Provincia per l’impegno. Al marzo 2004, infatti, i risultati di raccolta differenziata erano pari al 35%, come previsto dal Decreto Ronchi.
Ancora Andrea Agresti il testimonial, che in questa fase mostra ai cittadini i materiali raccolti in modo differenziato e pronti per essere riciclati.

 

 

... nema danas priče 80% to je iluzija, toga nigdje nema!

 
 

 

The San Francisco Board of Supervisors has mandated a goal of 75% waste diversion for all of San Francisco by the year 2010. Click here for a list of San Francisco businesses already meeting that goal by diverting 75% or more of their garbage to recycling.

 
 

 


 

  ŠVICARSKA +
1 > Siedlungsabflle: Separatsammlungen und Recycling Einleitung
Abflle sind Rohstoffe am falschen Ort. Durch die separate Sammlung gewisser Abfallfraktionen wird ein wesentlicher Anteil der Abflle an den richtigen Ort gelenkt. Die in den letzten 20 Jahren zeitweise gute Wirtschaftslage und das Bevlkerungswachstum
liessen die Abfallmenge ansteigen. Durch die separate Sammlung von einzelnen Abfallfraktionen konnte dieser Anstieg des Abfallaufkommens aber aufgefangen werden. Die Separatsammlungen sind neben der Kehrichtverbrennung das zweite
Standbein der Schweizer Abfallwirtschaft. Dank der Sammeldisziplin der Bevlkerung werden ber die separaten Sammlungen bereits 50 % der Siedlungsabflle entsorgt. Die aus dem Recycling gewonnenen Rohstoffe weisen eine gute Qualitt auf. Neue Produktentwicklungen knnen jedoch die Qualitt eines Sammelgutes beeintrchtigen und ein gut funktionierendes System
aus dem Gleichgewicht bringen. Das gilt es auch in Zukunft zu verhindern.


 

 


 
NJEMAČKA      

Besonders positiv fällt der Beitrag der Abfallwirtschaft zum Ressourcen- und zum Klimaschutz aus: Durch Recycling- und andere Verwertungsverfahren ist der Anteil der im Kreislauf geführten Wertstoffe stark gestiegen. So wurden im Jahr 2006 etwa 60 % der Haushaltsabfälle verwertet – 1990 waren es erst 13 %. Auch die Verwertungsraten bei allen anderen Abfallarten sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Dass eine moderne Abfallwirtschaft durch die Nutzung der Energie im Abfall und die Vermeidung von Klimagasen aus Deponien einen großen Beitrag zum Klimaschutz leistet, wird ebenfalls deutlich.

  Während in Deutschland durchschnittlich nur 77 Prozent der Haushaltsabfälle verwertet oder behandelt werden, beträgt dieser Wert im Saarland heute bereits 93 Prozent. Einen Verwertungs- und Behandlungsanteil von über 80 Prozent erreichen bundesweit nur insgesamt sechs Bundesländer.
 

 

u Münsteru iluzija i nestručnjaci 84,6%

The Germans enjoy a reputation as World Champion waste separators. In addition to recyclable materials such as paper, metal and glass, organic waste and packaging is also collected separately from the remaining waste. This approach aims to minimise waste and conserve reserves of raw materials.

In Münster, the "three bins one sack system" applies, in conjunction with bottle banks and recycling centres. Münster uses the grey residual waste bin, the brown organic waste bin, the blue paper bin and the “Gelbe Sack “ (yellow bag) for packaging. Residual waste, paper and yellow bags are removed every two weeks, and the organic waste bin is emptied on a weekly basis. Pick up times for household waste in the city’s various districts can be found on the disposal calendar. Münster's waste management services (AWM) perform the removal of residual and organic waste and paper.

 

awm muenster


... nema danas priče 80% to je iluzija, toga nigdje nema!)))Many communities in the Philippines have official Zero Waste goals. In the US, California has put in place a state strategy,
and individual targets have been set by San Francisco, Del Norte County and Santa Cruz County. Seattle in Washington
has also adopted Zero Waste as a guiding principle, and Toronto in Canada is aiming for 100% recycling by 2010.All
these communities are turning from the idea of managing waste and are aiming instead to eliminate it.

Zero Waste is not new - it is a process that was perfected by nature over millions of years. Natural systems treat waste
products as resources that are used to build wealth and increase diversity, system viability and resilience.

 
    ..The Zero Waste International Alliance
    ...PRIRUČNIK NULA OTPADA, Zelena akcija
..   ...Regionalni centar čistog okoliša d.o.o

 

 

  gfgfgf