analiza znaka i djelatnost Regionalnog centra čisti okoliš d.o.o. (RCČO) Županije splitsko-dalmatinske

Naziv Regionalni centar čistog okoliša oslanja se na krivo shvaćanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom jer sugerira
da je ovaj sustav nešto što je čisto.

U usporedbi s  dosadašnjim načinom odlaganja, planirano odlaganje smeća u  Lećevici nije ništa manje opasan način "gospodarenja" od onog na  Karepovcu i ostalim neprimjerenim odlagalištima.

Za Regionalni centar s pogonom u Lećevici ne može se reći da je čist jer se kod odabira lokacije potpuno ignoriralo načelo predostrožnosti. Naime, lociran je u kršu, 450 m/nm, iznad vodotokova koji pitkom vodom opskrbljuju regiju. Odloženo  obrađeno smeće  ne bi nikako smjelo doći u dodir s podzemnim vodama, a  nepogode poput potresa i pomicanja tla, pucanja zaštitnog sloja, itd. ne mogu se ni predvidjeti ni isključiti.
Stoga ovaj centar samo djelomično i na rizičan način rješava problem smeća. Ostavljanje rizičnog odlagališta dolazećim generacijama nije etično, nije čisto i ne temelji se na principima održivog razvoja .
Čist će biti Split, Lećevica ne. Lećevicu će  trajno onečistiti  odlagalište koje će biti stalna potencijalna opasnost od ekocida nepredvidivih razmjera, opasnost  za zdravlje i  vodu ( "čistog" Splita) naš strateški resurs.

Znak Regionalnog centra čistog okoliša oblikovan je tako da naglašava prekinuti tijek tvari i  ignorira cjelovitost te je u kontradikciji s nazivom u kojem se spominje čisti okoliš. Čisti okoliš podrazumijeva ekološki pristup zbrinjavanju OTPADA,
ne smeća, počevši od izbjegavanja stvaranja smeća, odvojenog prikupljanja otpada na mjestu nastajanja,
ponovnog korištenja i oporabe te konačnog obrada i odlaganja neiskoristivog dijela.
Koncept na koji se oslanja Regionalni centar nije ekološki cjelovit jer se planiran na osnovu očekivanja
sve većih količina smeća, ne predviđa odvojeno prikupljanje otpada, predviđa spaljivanje gorivog dijela smeća u cementarama ili spalionicama-energanama, pa  znak zapravo  opisuje djelatnost Centra kakva će ona uistinu biti:
_ prvi kvadrat znaka predočava da će dio smeća završiti u procijednim vodama,
_ srednji kvadrat  stoji za odlaganje smeća (odlagalište u kršu), smile!???
_ treći za onaj dio smeća koji će završiti u atmosferi (spaljivanjem gorivog dijela smeća).promidžbeni flyer Regionalnog centra čisti okoliš d.o.o.

...PDF

 

 

...hijerarhija koja bi se trebala prakticirati:


 

...hijerarhija centra u korist piromana i odlaganja u kršu:

 

 

...ilustracija za ovaj tekst "posuđena" je bez dopustenja, iz jednog drugog konteksta i pristupa sa: www.lerotic.de/eko/otpad

 


Pitanja načelniku Lećevice i direktoru ZCGO u Lećevici, u sukobu interesa, prema Zakonom o sprječavanju sukoba interesa, i svima koji se zalažu za odlagalište smeće u Lećevici.

Ako dodje do mogućeg zagađenja vode (povezanost Jadra s lokacijom Centra je potvrđena) koju koriste za piće u Splitu i Dalamaciji (cca. 400 000 stanovnika),

pitamo:
na koji način se misli obeštetiti te stanovnike, postoji li alternativni izvor pitke vode, tko će ga platiti, tko će preuzeti
moralnu i materijalnu odgovornost za takav ekocid.
(Odlagalište smeća će i nakon prestanka rada odlagališta, za sva vremena, ostati u Lećevici).

Ako smatrate da Centar i odlagalište ne predstavljaju nikakvu opasnost za zdravlje, okoliš, vode,..
Znači da je ekološki prihvatljiv!
Zašto inzistirate da se Lećevici plaća Eko renta?
Koja vrsta ugroženosti, od strane centra, prijeti stanovnicima Lećevice, a koja Splitu, Kaštela?

Zašto nije u Lećevici (načelnik je preko 8 godina) postavio ekološki zasnovan sustav za odvojeno prikupljanje da bi se odvajalo na mjestu nastanka... kako to Zakon o otpadu nalaže?
Da su odgovorni u JLS radili po načelima, hijerarhiji i Zakonu u o otpadu danas nam centar i odlagalište ovih dimenzija nebi trebalo.

Zašto općina Lećevica nema Plan gospodarenja otpadom?


_PGO Županija splitsko-dalmatinska 


u Lećevici 2009.
preko 100 novih spremnika načelnika i direktora Barana za "odvojeno prokupljanje na mjestu nastanka"

RCČO d.o.o. prilog edukaciji gospodarenja otpadom i zaštite okoliša,
novi spremnici za "odvojeno prikupljanje otpada" prema "hijerarhiji" direktora
"Cjelovit" sustav u Lećevici 2009.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pri izradi Studije za okoliš za spomenuti Centar došlo do tzv. znanstvenog prostituiranja jer su pokazatelji i zaključci Studije prilagođeni naručitelju, a koji u pravilu plaćaju samo one studije koje im idu u prilog.

dr. Mate Matas, SD, 3. 10. 2009.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 


 

 
 
_ Ekonomski promašeno i ekološki pogubno, 3. 5. 2009.
_ DA LI SMO ZA RIZIK ILI ZA SIGURNOST?!
_ O centrima za "gospodarenje otpadom"
 
_ HOME

_ split, prosinac, 2009.