diskusija na 20. sjednica Gradskoga vijeća Splita - 15. 4. i 21. 4. 2011.

 
 

 

vijećnik Joško Dvornik citira dr. Stanka Uršića

 
gospođa Vuković, ŽSD, dr. Uršiću i dr. Božićeviću o sanitarnim zonama
 
gospođa Vuković, ŽSD, o okruglom stolu koji nakon deset godina rasprave namjerava organizirati, u zaštiti Jadra
  gospođa Vuković, ŽSD, malo se potrudite, nikad dovoljno sredstava
  gospođa Vuković, ŽSD, malo više zelenih otoka
  gospođa Vrdoljak, Čistoća i GV, odvojeno prikupljanje
  gospođa Vuković, ŽSD, o pristupu inforemcijama, dodjite kod g. Barana
  gospođa Vuković, ŽSD, otpad_smeće_uvid
  gospođa Vrdoljak, Čistoća i GV, rješenje i prijedlog
  gospodin Baran o opsjenaru i glumcu
  gospodin Baran
 
   
  dr. Jakša Miličić o kompostiranju))))
 
dr. Jakša Miličić o financiranju
 
dr. Jakša Miličić o razvoju grada na Karepovcu
 
dr. Jakša Miličić javnost nema pojma
 

dr. Jakša Miličić plazma šansa
>

SUKOB INTERESA I SANACIJA KAREPOVCA

 
o sanaciji Karepovca Zeleni Dalmacije
   
 
 
TEMATSKA 15_4_2011