SPALJIVANJE UGLJENA i OTPADA U CEMENTARI

DC RMC namjerava spaljivati 260 000 tona ugljena godišnje.
Vinko Janjak, predsjednik uprave DCRMC-a, Slobodna Dalmacija 29. 11. 2001.

Smjesa goriva kojeg ce upotrebljavati DC RMC sadrzavat ce 70% petrolkoksa i 30% ugljena
[APO, Studija o utjecaju na okoliš skladištenja i lozenja ugljena i petrolkoksa u Dalmacijacementu]

Spaljivanje otpada u tvornici ne bi bio nikakav problem… Mogli bismo spaljivati plastiku, karton, papir... otpadna ulja.
Vinko Janjak, predsjednik uprave DC-a, Slobodna Dalmacija 29. 11. 2000.

Uprava Dalmacijacementa spremna je izvršiti preinake svojih postrojenja kako bi do 2004. godine osim temeljnoga goriva (ugljena), pocela koristiti i alternativna, tocnije komunalni otpad.
Bozo Kovacevic (LS), ministar zaštite okoliša, Slobodna Dalmacija , 21. 12. 2000.

U Dalmacijacementu su svoju namjeru da do 2004. godine zapocnu s korištenjem preradjenog komunalnog otpada u pogonima Sv. Juraj i Sv. Kajo…naveli kao jedan od prva tri prioriteta.
Marijana Petir, glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša, S.D. 29. 12.2000.

GRUPA RMC TVRDI DA JE preko pridruzene kompanije Hales Waste Control, jedna od najvecih 'menagera' i odlagaca otpada u Velikoj Britaniji.

Širom Velike Britanije najkreativnija usluga zbrinjavanja najrazlicitijeg otpada ...od kucnog otpada...do opasnog otpada...preko svega izmedju...
http://www.haleswastecontrol.co.uk/

 Spaljivanjem ugljena u okoliš se ispuštaju:

- štetni i otrovni dušikovi i sumporni oksidi (NOx, SO2) te ugljicni oksidi (CO2 i izuzetno otrovni CO)
- otrovni teski metali (olovo, ziva i arsen)

- srednje radioaktivni uran i torij koji najvecim dijelom ostaju u sljaci 

  (u slucaju cementara u   cementu),  a ostatak s pepelom u dimu odlazi u atmosferu.

Posljedice po ljudsko zdravlje:
Polagana ali teska trovanja, ciji simptomi nisu odmah uocljivi, ali kada to postanu, 

obicno je nepopravljivo prekasno za one koji su time pogodeni. 

Zivu, koja je izvanredno otrovna nikakav uobicajeni filter ne zaustavlja. 

Radioaktivne tvari su, kako je dobro poznato, kancerogene i uzrokuju rak.

U prirodi, dušikovi i sumporni oksidi (NOx, SO2) stvaraju kisele kiše koje padaju prvenstveno u
blizini zagadjivaca (u ovom slucaju okolica Kaštela i Splita) uništavaju tlo, uzrokuju sušenje poljoprivrednih kultura, šuma i ostalog bilja.

 

Spaljivanjem otpada u okoliš se ispuštaju:
- otrovni dušikovi oksidi (NOx)

- otrovni teški metali (ziva, kadmij, olovo, arsen, talij) iz ostataka industrijskih proizvoda

- plinovi dioksini i furani koji spadaju medju najotrovnije poznate spojeve 

  (vidi više na drugoj strani letka).

 

Posljedice po ljudsko zdravlje:
Ove tvari su kancerogene (uzokuju rak), vezinom su vrlo otrovne, uništavaju obrambeni sustav organizma, uzrokuju geneticke promjene (oštecenja) u ljudi svih dobnih skupina (od embrija i nerodjene djece do odraslih), a narocito kod muškog fetusa, uzrokuju teška oštecenja tkiva, agresivno ponašanje, smanjenje kvocijenta inteligencije i psihicke poremecaje.

Otrovi i kancerogene tvari koje ne dospiju u okoliš ostaju u samom cementu i na taj nacin se kasnije doslovno ugradjuju i u zgrade tj. stanove. Grupu RMC to ne brine jer je trzište DC-a prvenstveno Hrvatska i BiH.

 

-- -- -- --Jeste li znali?
Spalionice otpada stvaraju 40% svih dioksinskih emisija u Europi.
   Dioksin je jedan od najsnaznijih otrova i visokokancerogena tvar. Dioksin (TCDD) znanstvenici nazivaju najotrovnijom malom molekulom na planetu. Djelotvorniji je 11 000 puta od smrtonosnosnog otrova natrij cijanida, a djeluje vec na sto milijuna puta nizoj razini.

   Osim što uzrokuje rak, uništava vitalne funkcije ljudskih i zivotinjskih reproduktivnih organa, izaziva sterilnost, oštecenja gena (narocito kod muškog fetusa) hormonalne poremecaje, poremecaje rasta, poremecaje imunog sustava, oštecenja mozga i malformacije kod novorodjencadi i djece. 

   Dioksini u covjekov organizam dospjevaju iz hrane zivotinjskog i biljnog porijekla, iz onecišcenog zraka, vode ili dodirom. U hranu dospijevaju iz onecišcenog okoliša. Nakupljaju se u covjekovom organizmu jer ih organizam ne moze razgraditi ili izluciti na neki od prirodnih nacina.

   Zenski organizam raspolaze jedinstvenim mehanizmom izlucivanja dioksina i to izlucivanjem mlijeka dojenjem. Dioksini se akumuliraju u grudima zena (i u masnim tkivima op?enito) i tijekom dojenja se neocekivano oslobadaju (zbog hormonalnih promjena u tom razdoblju). Tako dojena djeca “piju” majcino mlijeko maksimalno obogaceno dioksinima i mogu biti izlozena 10-20 puta vecim dozama dioksina od odraslih. Bebe koje su izlozene dioksinu prije rodjenja su 100 puta više podlozne njegovom utjecaju nego odrasli. Djeca cije su majke u trudnoci bile izlotzene dioksinima su 100 puta više osjetljiva na razlicite alergije od kojih je najmanje 50% uzrokovano dioksinima.

   Dioksin je jedna od primjesa defolijanata (sredstava za uništavanje  vegetacije, a posredno i ljudi) koji su Amerikanci koristili u Vijetnamu. 
   Taj dioksin danas, kao i prije 30 godina, truje hranidbeni lanac, uzrokuje anomalije kod djece, mentalnu retardaciju, gastronomske poremecaje, višak udova i prstiju kod novorodjencadi i napukline tkiva.

CEMENTNA POSTROJENJA NEMAJU   N I K A K A V FILTER KOJI BI MOGAO ZAUSTAVITI  ISPUŠTANJE  TIH  OTROVA.
NJIHOVI (u medijima vec opjevani)  FILTRI  ZAUSTAVLJAJU  SAMO  CEMENTNU   PRAŠINU  I  TO  NE  U CIJELOSTI .
SPALJIVANJE  OTPADA U  CEMENTNIM  PECIMA  BOLESNA  JE  IDEJA I  TEŠKA  NEODGOVORNOST,  RAVNA  ZLOCINU.

Više od 10 000 gradjana sa podrucja Kaštela, Splita i Solina potpisalo je peticiju kojom se trazi od hrvatske vlade da zaustavi još jedan ekocid koji nam DalmacijaCement-ReadyMix priprema  ugljenom i petrol-koksom, a kasnije i  spaljivanjem (samo oni znaju kakvog i cijeg sve) otpada. 

Peticija je urucena gosp. Bozi Kovacevicu, ministru zaštite okoliša. 
Odgovor vlade objavljen je u Narodnim Novinama 105, 11. rujna 2002.: Uredbe o izmjenama i dopunama o granidnim vrijednostima emisija (GVE) onecišcujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora:

- Clanak 50. Cementare postaju ujedno i spalionice otpada. 
Komentar: Više je nego dobro poznato da cementna industrija nema odgovarajuce filtre i ne podlijeze odgovarajucim propisima kakvi vrijede za spalionice komunalnog otpada! Ovo je najizravniji napad ne samo na zdrav razum nego još i više na zdravlje ljudi u okolišu cementne industrije! Još gore, to je i otvaranje mogucnosti da se u cementnim pecima spaljuje i opasni kemijski otpad, zakamufliran u petrolkoks ili po potrebi i bez kamuflaze (vidi izjavu Vinka Janjka, sd 29.11.2000. : “Mogli bismo spaljivati i…otpadna ulja” (sic !!!).

- Clanak 62. Propisane GVE odredjene ovom Uredbom smiju se do 31. prosinca 2008.  trostruko prekoraciti:   (npr. za NOx to znaci sa dosadašnjih 500mg/m na  2700mg/m3). 

Komentar: Zakonskom uredbom dopustiti VIŠE NEGO PETEROSTRUKO VESE EMISIJE ŠTETNIH TVARI OD DOTAD DOPUŠTENIH najvjerovatnije je svjetski presedan koji jasno pokazuje da, radi njima samima najbolje znanih razloga, ovo Ministarstvo zaštite okoliša otvoreno štiti interese najvecih zagadjivaca u RH.

Napomena: Dalmacijacement ima TRI tvornice smještene USRED GUSTO NASELJENOG PODRUCJA na udaljenosti od svega nekoliko kilometara. Ovom uredbom SVAKA OD NJIH ZASEBNO do 2009 moze ispuštati 5 puta više štetnih tvari nego do sada. Štoviše, prema Clanku 61. Spomenute Uredbe, do 1. srpnja 2004 ni jedna od njih ne treba vršiti nikakva mjerenja, odnosno dopušteno im je do tada zagadjivati koliko samo zele odnosno mogu. Radi predodzbe o razmjerima ovog zagadjivanja,  spomenimo da je tvornica sv. Juraj jedna od najvecih cementara u Europi ako ne i najveca. 

Studija utjecaja na okoliš radjena je kao da se radi samo o jednom štetnom izvoru. 

Iluzorno je ocekivati  da ce neke od spomenutih institucija ili osoba zaštititi naše zdravlje! (Primjer: Koromacno). 
Na nama samima i tebi samom je da zaustavimo ovaj ekocid i njegove pocinitelje ili 
da se pomirimo s neminovnim posljedicama po prirodu, svoje zdravlje i zdravlje naraštaja poslije nas.

OTPAD  CIJA  SE  VRIJEDNA  SVOJSTVA  MOGU  ISKORISTITI 
ODVOJENO  SKUPLJATI  I  SKLADIŠTI. 

 Zakona o otpadu,  Clanak 15(1)


Ambalazni otpad mora se odvojeno skupljati  i skladištiti.
Zakon o otpadu, opce odredbe,  Clanak 16

redizajn oglasa DC RMCa u SD, 22. 05. 2002.

Mi drzimo do svoje rijeci: što obecamo, to ispunimo!
Direktor Janjanjak je najavio (obecao) uvesti ekoloski neprihvatljiviji  energent - ugljen,
a prema izjavi ministra Kovacevica od 2004. u DC-u spaljivat ce se  otpad

LS, HSLS i  DC RMC?
SD. 6. 1. 2001.
preko 10 000 potpisa protiv ugljena u  pecima Dalamacijecementa RMC...

medju potpisima su imena mnogih  clanova politickih stranaka ...

Više informacija o kampanji za zaštitu okoliša od DC-RMCa,
kao i ovaj letak za distribuciju u elektronickom formatu mozete naci na:
http://www.lijepa-nasa-kastela.hr

VISE O DC RMC CEMENTARAMA
HOME