"Razumjela bih da su se te udruge javljale prije, kad je princip ponašanja bio "baciti smeće u okoliš",
a općinska i gradska odlagališta bila neuređena."


Marina Matulović Dropulić, ministrica MZOPU, 28. 06. 2008., Vjesnik
Od 1985. do 1990. obnašala je dužnost predsjednik Komiteta za graditeljstvo, stambene i komunalne poslove Grada Zagreba. 1990. godine bila je potpredsjednik Izvršnog vijeća Grada Zagreba (danas Gradsko poglavarstvo), da bi 1993. postala zamjenicom gradonačelnika Zagreba.

Za Vašu informaciju, gospođo Ministrice, javljamo se preko 20 godina!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   

"Nitko se do sada, od građana niti Zelene akcije, nije se obratio Ministarstvu sa takvim informacijama....

Pozivam Zelenu akciju i sve ostale ne vladine organizacije da se pridruže kao produžena ruka inspekcije i da se prije svega obrate
onima koji krše zakon. Znači, ako neka jedinica lokalne samouprave, grad ili općina ne provode zakon, možda bi bilo bolje javno upozoriti
toga koji krši zakon, možda onda intervencija inspekcije ne bi bila ni potrebna."

Kata Gojević, glasnogovornica MZOPU, u emisiji Eko zona, 7. 10. 2009.

 

Za Vašu informaciju, gospođo Kate Gojević, obraćamo se Ministarstvu, JLS, zagađivačima preko 20 godina!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
izbor JAVLJANJA i OBRAČANJA
  _ o azbesu od 1975.
    _ o neprimjereno odlagaganju, ne poštivanju zakona o otpadu, 1996.
    _ dopis zagadjivačima i odgovornima 1998, 1999. 2000....
    _ INA i ambalažmi otpad 1997.
    _ inicijativa poticajno označavanje novina 1997.
    _ inicijativa 30% manje otpada, 1998.
 
 
_ Coca Cola i ambalažmi otpad 1999.
    _ kamo bacate opasni otpad 2000.
    _ odvojeno prikupljanje papira, 2001.
    _ operacija uspjela, 2003.
    _ ne primamo opasni otpad, "reciklažno" dvorište čistoće split, 2009.
    _ uzrok i posljedice: karepovac
    _ podrška pravilniku o postupanju s ambalažnim otpadom , Vjesnik, 16. siječnja 2006.
    _ podrška pravilniku o postupanju s ambalažnim otpadom, 2006. Slobodna D. 14. 1. 2006.
    _ inicijativa Štednja energije i korištenje obnovljivih izvora 1997
    _ Zeleni otoci u Kaštelima
 
 
.

 

 
____________________________________________________________________________________________________________

Tomislav Tomašević, ZA
prof. dr. Josip Krger, Eko zona, 7. 10. 2009.
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________